MENU GŁÓWNE

Bezpieczeństwo i ProfilaktykaCzwartek 27.04.2017

liczba odwiedzin: 993302

Aktualności

 • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Ziemi.

 • W tegorocznej, V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Baśniowego  organizowanego przez Centrum Edukacji „Lectura” z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, wzięli udział po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły.

  Ideą konkursu było rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie mogli przystąpić do: testu wiedzy, konkursu plastycznego, bądź napisać pracę literacką tematycznie związaną z baśniami Braci Grimm.

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje w czasie letnich wakacji 2017r.  turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS. Podstawę skierowania stanowi: wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. (UWAGA! druki dostępne w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.pl). Zgłoszenia dziecka (wniosek) należy dokonać w najbliższej dla miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS (tj. w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy), w terminie określonym przez tę jednostkę, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, w przypadku których rodzic lub opiekun prawny złożył wniosek po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

 • W związku ze zbliżającym się egzaminem zewnętrznym, Rzecznik Praw Dziecka - Pan Marek Michalak skierował do uczniów klas trzecich gimnazjum list. Zamieszczamy link do tego listu. 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie
  Bałtów 43
  27-423 Bałtów

  e-mail:
  sp_baltow@wp.pl
  gimnazjum_baltow@wp.pl
 • +48 41 264-10-13

Galeria zdjęć