Navigation

Galeria zdjęć

Number of visits: 682758

Kontakt

 • Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie
  Bałtów 43
  27-423 Bałtów
 • +48 41 264-10-13

Mapa

 • Spotkanie z rodzicami

  Dnia 29 kwietnia 2015r. odbędzie się spotkanie z rodzicami wg harmonogramu:

       - godz. 14.00 kl. "0" Filia w Wólce Bałtowskiej  

       - godz. 14.30 kl. I-III SP Filia w Wólce Bałtowskiej

       godz. 15.30 kl. IV-VI SP oraz kl. I-III Gimnazjum ZSP w Bałtowie

  Serdecznie zapraszamy!

 • List Rzecznika Praw Dziecka do Gimnazjalistów

  Drodzy Gimnazjaliści! 
  W imieniu Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka przekazujemy w załączeniu list okolicznościowy skierowany do zdających egzaminy gimnazjalne.

 • Egzamin gimnazjalny tuż, tuż!

  Już w przyszłym tygodniu, we wtorek  (21 kwietnia)  uczniowie klas trzecich gimnazjum przystąpią do egzaminu gimnazjalnego, który potrwa do czwartku (23 kwietnia).

     HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015

  Dzień

  Przedmiot(y)

  Godzina

  rozpoczęcia

  Czas trwania

  21 kwietnia (wtorek)

  historia i wiedza o społeczeństwie

            9:00

       60 minut

           przerwa

          język polski

           11:00

  90 minut

  22 kwietnia (środa)

  biologia, chemia, fizyka, geografia

            9:00

            60 minut

            przerwa

  matematyka

           11:00

            90 minut

  23 kwietnia (czwartek)

  język obcy (poziom podstawowy)

           9:00

            60 minut

            przerwa

  język obcy (poziom rozszerzony)

           11:00

           60 minut

   

  Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną.

  Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu:

  • ok. godz. 13:00 – pierwszy arkusz z danego dnia
  • ok. godz. 16:00 – drugi arkusz z danego dnia

   

  Życzymy powodzenia!

 • Gimnazjalistka z Bałtowa wśród laureatów „VIII EDYCJI KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ”

    W dniu 10.04.2015r.  w  Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. odbyła się już „VIII Edycja Konkursu Piosenki Obcojęzycznej”. Konkurs  miał na celu rozwijanie zainteresowań językowych, ale również zapewnienie możliwości rywalizacji i podnoszenie poziomu umiejętności stosowania języka.

    Do konkursu przystąpiło 10 szkół z 3 powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego i jędrzejowskiego. Soliści zaprezentowali 13 utworów w językach: angielskim, rosyjskim i francuskim.  Jury, któremu przewodniczyła Małgorzata Malinowska, miało trudne zadanie, gdyż wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom. Oceniane były umiejętności językowe, muzyczne oraz wyraz artystyczny.

    Gimnazjum w Bałtowie godnie reprezentowały uczennice  klasy III a - Natalia Bidzińska i Weronika Bajor.  Dziewczęta zyskały sobie przychylność publiczności, która nagrodziła ich występy gromkimi brawami.

  Ostatecznie na podium stanęła Natalia Bidzińska, która wyśpiewała III miejsce utworem Lany Del Rey ”Young and beautiful”.

  Gratulujemy!

 • Ogólnopolskie Wybory Książek

  W dniach 23-27 marca 2015 r. w ZSP w Bałtowie odbyły się Ogólnopolskie Wybory Książek, cele których przedstawiały się następująco:

  - poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów,
  - promocja czytelnictwa i biblioteki,
  - kształtowanie postaw obywatelskich,
  - popularyzacja zasad wyborów.

  Organizatorem akcji była redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole” z partnerami: Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkól Polskich, Redakcją „Biblioteki Szkolne Online”.

  Patronat nad wyborami objęła Minister Edukacji Narodowej - Joanna Kluzik-Rostkowska.

  W wyborach mógł wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum wpisując na karcie wyborczej od jednego do trzech tytułów najciekawszych książek, które czytał w ciągu ostatnich dwóch lat. Głosowanie było dobrowolne i anonimowe.

  Organizacją Ogólnopolskich Wyborów Książek w naszej szkole zajmowała się Pani Magdalena Wójcik  wraz z członkami Koła Przyjaciół Biblioteki. W liczeniu głosów pomagali czytelnicy z kl. V SP oraz Ib gimnazjum.

  Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W klasach I-III SP głos oddało 55 czytelników, w klasach IV-VI - 56, natomiast w gimnazjum - 75. Łącznie głosowało 186 uczniów z całej szkoły.

   W klasach I - III SP za najciekawsze książki uczniowie uznali:

  1.

  „Dzieci z Bullerbyn”

  M. Krüger

    10

  2.

  „Jacek, Wacek i Pankracek”

  M. Jaworczakowa

  8

  3.

  „Mikołajek ma kłopoty”

  J. J. SempéR. Goscinny

  7

  4.

  „Plastusiowy pamiętnik”

  M. Kownacka

  6

  5.

  „Opowieści z  Narnii” (seria)

  C.S. Lewis

  5

  6.

  „Baśnie Braci Grimm”

  J.W. Grimm

  5

  7.

  „Na ulicy”

  M. Strzałkowska

  5


  Uczniowie kl. IV – VI SP oddali najwięcej głosów na:
   

  1.

  „Opowieści z Narnii” (seria)

  C.S. Lewis

  16

  2.

  „Hobbit”

  J. R. R. Tolkien

  16

  3.

  „Szatan z siódmej klasy”

  K. Makuszyński

  9

  4.

  „W pustyni i w puszczy”

  H. Sienkiewicz

  6

  5.

  „Ania z Zielonego Wzgórza”

  L. M. Montgomery

  5

  6.

  „Bracia Lwie Serce”

  A. Lindgren

  5

   

  Gimnazjaliści oddali swoje głosy na:

  1.

  „50 twarzy Greya”

  E L James

  13

  2.

  „Kamienie na szaniec”

  A. Kamiński

  7

  3.

  „W pustyni i w puszczy”

  H. Sienkiewicz

  6

  4.

  „Zostań, jeśli kochasz”

  G. Forman

  6

  5.

  „Gwiazd naszych wina”

  J. Green

  6

  6.

  „Pan Tadeusz”

  A. Mickiewicz

  5

  7.

  „Chłopcy z Placu Broni”

  F. Molnàr

  5

  8.

  „Skąpiec”

   Molier

  5

   

  Wyniki głosowania posłużyły do opracowania listy, która wraz ze sprawozdaniem została przesłana do redakcji „Biblioteki w Szkole”. Na podstawie sprawozdań nadesłanych z różnych szkół w Polsce powstanie ranking najchętniej czytanych pozycji przez dzieci i młodzież szkolną przekazany Pani Minister Edukacji Narodowej  oraz opinii publicznej celem wykorzystania w dyskusji na temat aktualizacji kanonu lektur.

  Wśród uczestniczących szkół rozlosowane zostaną nagrody. 

  Była to ciekawa forma promocji czytelnictwa i biblioteki w środowisku szkolnym. 

  Dziękujemy czytelnikom za udział w wyborach i zapraszamy do biblioteki szkolnej celem zapoznania się ze szczegółową listą wybranych książek.

 • Natalia Bidzińska - stypendystką „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego”

  Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  wyróżniających się uzdolnieniami w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Program realizowany jest przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

  Uczennica ZSP Gimnazjum w Bałtowie -  Natalia Bidzińska – znalazła się wśród najzdolniejszych uczniów województwa świętokrzyskiego i otrzymała stypendium. Od pierwszej klasy uzyskuje bardzo wysokie średnie ocen, w tym oceny celujące z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (m.in.: matematyka, chemia, fizyka.) Ponadto, rozwijając zainteresowania z przedmiotów przyrodniczych, uczestniczyła w projekcie „Fascynujący Świat Nauki”. Brała udział w seminariach naukowych, warsztatach badawczych, wyjazdach edukacyjnych.

  W bieżącym roku szkolnym wykazała się wiedzą i umiejętnościami w konkursach przedmiotowych z matematyki, chemii, fizyki oraz języka polskiego. Uzyskała tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Zajęła wysokie II miejsce w międzygimnazjalnym turnieju matematycznym: „Wiedza Młodego Przedsiębiorcy” oraz zakwalifikowała się do drugiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Do sukcesów i osiągnięć Natalii należy także zajęcie I miejsca na etapie powiatowym w międzygimnazjalnym konkursie matematycznym– „Dzień liczby Pi”.

  Gratulujemy, życząc dalszych sukcesów!

 • Bezpieczeństwo okiem najmłodszych

  25 marca 2015r. w Szkole Podstawowej Filia w Wólce Bałtowskiej został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Bezpieczne ferie”, inicjatorem którego był Mały Samorząd Uczniowski. Autorzy prac wykazali się wyobraźnią, pomysłowością, ale i dobrą znajomością tematu, jak bezpiecznie bawić się podczas ferii. Prace były estetyczne, wykonane różnymi technikami. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie. Po rozpatrzeniu wszystkich prac przyznała cztery pierwsze i cztery drugie miejsca:

  I miejsce zdobyli:

  Krzysztof Szczygieł – klasa 0,

  Maja Czarnecka – klasa I,

  Tomasz Żuchowski – klasa II,

  Sergiusz Majewski – klasa III.

   

  Drugie miejsce przypadło:

  Emilii Siepietowskiej – klasa I

  Krystianowi Krzyżanowskiemu – klasa I.

  Dagmarze Guz – klasa III.

  Oliwii Makuch – klasa III.

 • Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - wskazówki dla zdających

  Już za tydzień, 1 kwietnia 2015r. uczniowie kl. VI SP przystąpią do sprawdzianu, który od tego roku będzie przeprowadzony w nowej formule, a zadania będą sprawdzały poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

  List Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do szóstoklasistów

   

  enlightenedHARMONOGRAM SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 01.04.2015r.

  CZĘŚĆ

  GODZINA ROZPOCZĘCIA

   

  CZAS TRWANIA

   

    Część 1 . Zadania z języka polskiego i matematyki

  9.00

  80 minut

   

  przerwa

  Część 2. Zadania z języka obcego

  11.45

  45 minut

   

  W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, czas pracy z arkuszem może zostać przedłużony

  • o 40 minut – w przypadku części 1.
  • o 25 minut – w przypadku części 2.

   

  Zaznaczanie odpowiedzi na karcie

  Więcej informacji

 • „Zgiń, przepadnij zimo i nie wracaj do nas,na przyjęcie wiosny otwórzmy ramiona”

  Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego wszystkie dzieci z utęsknieniem wyczekują Pierwszego Dnia Wiosny. Wychodząc naprzeciw wiośnie 20 marca w ZSP Filii w Wólce Bałtowskiej odbyła się dla całej społeczności radosna uroczystość. Uczniowie klasy drugiej, pod opieką wychowawczyni - p. Anny Smolińskiej, przygotowali część artystyczną, na którą składały się wesołe wiersze, piosenki i  krótka inscenizacja. „Telewizja Szkoły Podstawowej w Bałtowie” przygotowała program przyrodniczy: „I cóż na to powiecie, że wiosna jest na świecie?” Mali reporterzy ruszyli na różne szlaki, żeby odnaleźć wiosenne oznaki. Zaglądali na pola, łąki i do niedźwiedziej jamy. Przeprowadzili również wywiad z Panią Wiosną. Wszyscy zgodnym chórem nie tylko śpiewali skoczne piosenki, ale także przywoływali długo oczekiwaną słoneczną i ciepłą porę roku.

 • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Powitanie wiosny (Filia ZSP).

 • "Mały Mistrz Literacki"

  18 marca 2015r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Św. został rozstrzygnięty konkurs literacki „Mały Mistrz Pióra”. Tematem przewodnim VII edycji był „Świat za 100 lat. Moja podróż w przyszłość”.

  Jury oceniało prace zgodnie z przyjętymi wcześniej kryteriami. Uczestnicy musieli wykazać się: zgodnością pracy z tematem, poprawnością ortograficzną, poprawnością stylistyczną, oryginalnością tekstu, a także estetyką. Komisja przyznała I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia. Reprezentantem ZSP Szkoła Podstawowa w Bałtowie był Jakub Machula - uczeń klasy III - przygotowany pod kierunkiem Pani Justyny Jabłońskiej. Praca Jakuba została oceniona wysoko i nagrodzona wyróżnieniem.

  Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 • Bałtowskie zmagania z matematyką "Matematyka nie taka straszna"

  Nie od dziś wiadomo, że matematyka to „królowa wszystkich nauk”, dlatego też nie dziwi, że doczekała się ona ogólnopolskich obchodów swojego święta.

  „Dzień matematyki” został zapoczątkowany przez organizację ,,World Education Games” w 2007 roku. W Polsce po raz pierwszy obchodzono go 12 marca 2014 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve. Stowarzyszenie to nadal uczestniczy w merytorycznym wsparciu programu e-math!, a jego twórcy zajmują się organizacją konkursów w ramach ,,Dnia Matematyki”. W bieżącym roku to przedsięwzięcie objęte zostało patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

   Gimnazjum w Bałtowie również włączyło się do programu obchodów tego święta. Organizatorki – Pani  Mariola Gołasa i Pani Magdalena Łuczycka, korzystając z bogatej bazy pomocy programu (m.in.: prezentacji multimedialnej generującej pytania z zakresu matematyki), opracowały scenariusz obchodów tej imprezy w naszej szkole.

  W turnieju matematycznym, który odbył się 16 marca 2015r., uczestniczyły wszystkie klasy gimnazjum. Każda z klas wytypowała dwóch przedstawicieli, prezentujących wyniki zespołowej pracy całej klasy. Turniej pod hasłem ,,Matematyka nie taka straszna” składał się z dziewięciu konkurencji, łączących w sobie elementy i wiedzy i zabawy. Pierwsza konkurencja wprowadziła zebranych w atmosferę turnieju poprzez wykazanie artystycznego talentu i pomysłowości uczestników. Mieli oni za zadanie stworzyć plakat z hasłem reklamującym matematykę. Największy aplauz zyskało hasło klasy IIa: ,,Matematyka jest jak papryka, trochę ostra, czasem dzika”. Następnie gimnazjaliści przystąpili do testu wiedzy matematycznej: ,,Przedszkolak”, polegającym na udzielaniu odpowiedzi na proste pytania z dziedziny matematyki. W turnieju uczniowie zmagali się także z krzyżówką, wykreślanką, układali domino matematyczne, odgadywali zagadki oraz „bawili się” liczbami, wykorzystując kolejność praw działań. Duże zainteresowanie  wywołała prezentacja multimedialna, która została wykorzystana dzięki przystąpieniu do programu. Składała się ona z 36 pytań z zakresu matematyki i nauk pokrewnych. Po udzieleniu odpowiedzi, drużyny od razu mogły skonfrontować swoją wiedzę z prawidłową odpowiedzią. Uczniowie rywalizowali między sobą odpowiadając na kolejne pytania, o często zaskakującej treści i formie. Gimnazjaliści nie nudzili się ani przez minutę trwającego 2 godziny turnieju. Po matematycznych zmaganiach wszyscy z niecierpliwością oczekiwani wyników. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami oraz ufundowanymi przez organizatorki upominkami. Pani Dyrektor – Lidia Pastuszka - pogratulowała na forum wysokiego poziomu wiedzy wszystkim uczestnikom, a szczególnie klasom, które zajęły trzy pierwsze miejsca, w kolejności: klasie IIb, IIIa i Ib.

  Uczniowie dobrze się bawili, przypominając sobie równocześnie podstawową wiedzę i umiejętności matematyczne. ,,Dzień Matematyki” zapewnie wejdzie na stałe do kalendarza uroczystości imprez szkolnych.

 • Sukces uczennic w międzygimnazjalnym konkursie matematycznym "Święto liczby Pi"

  „Liczba jest istotą wszystkich rzeczy” twierdził Pitagoras. Wśród wszystkich liczb,  jakie znamy, bez wątpienia szczególnie magiczną jest liczba π. To ona właśnie stała się bohaterką ustanowionego w Ameryce w 1988 r. święta liczby π. Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3,14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby π. Wiele amerykańskich szkół obchodzi wtedy święto matematyki tzw. „Pi Day”. Warto przypomnieć, że dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego i Alberta Einsteina. Od tamtego czasu Dzień Liczby Pi obchodzony jest corocznie, głównie w amerykańskich kręgach akademickich i szkolnych. Zwyczaj ten przywędrował także do Polski i coraz bardziej staje się popularny wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Przykładem zainteresowania uczniów matematycznymi zagadnieniami jest zorganizowany 13 marca 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Św. międzygimnazjalny konkurs matematyczny „Święto Liczby π” dla uczniów gimnazjum powiatu ostrowieckiego. Tematyka konkursu dotyczyła liczby π i obejmowała umiejętności matematyczne na poziomie szkoły gimnazjalnej. Zaszczytne miejsce na podium wywalczyła drużyna z Bałtowa w składzie: Natalia Bidzińska, Patrycja Chmielowiec, Klaudia Majewska i Karolina Szczygieł. Dziewczęta, przygotowane do konkursu przez Panią Mariolę Gołasę, zmierzyły się z drużynami z pozostałych gimnazjów w dwóch konkurencjach: zespołowej i indywidualnej. Wykazały się wiedzą i umiejętnościami, które zapewniły im bezkonkurencyjne I miejsce.

  OBCHODZONO ŚWIĘTO LICZBY PI - RELACJA LOKALNEJ TV OSTROWIEC

 • Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (OMG)

  OMG to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów gimnazjum. Zawody są trójstopniowe. Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej.
  Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora, który przesyła prace do właściwego
  Komitetu Okręgowego OMG.
  Część testowa odbywa się w szkole uczestnika w terminie ogłoszonym przez Komitet Główny OMG. Podczas 75-minutowego sprawdzianu  uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych. Każde pytanie testowe składa się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część jest prawdziwa, a część fałszywa (mogą być także wszystkie prawdziwe lub wszystkie fałszywe). Zadaniem uczestnika jest rozstrzygnięcie, które z tych trzech stwierdzeń są prawdziwe.
  Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia jest suma punktów obu części: korespondencyjnej i testowej.

  W pierwszym stopniu zawodów wzięły udział trzy uczennice klasy IIIa: Natalia Bidzińska, Patrycja Chmielowiec i Karolina Szczygieł.

  Uczennica Natalia Bidzińska zakwalifikowała się do zawodów stopnia drugiego OMG. (zalacznik.pdf).
  Zawody odbyły się w sobotę 7 marca 2015r. w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas 3 godzin (180 minut) uczestnicy rozwiązywali 5 zadań otwartych.

  Uwaga! Od bieżącej edycji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów każdy FINALISTA OMG (zakwalifikowany do zawodów stopnia trzeciego) zostanie zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz przyjęty do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej. Do tej pory takie uprawnienia przysługiwały jedynie laureatom OMG.

  Trzymamy kciuki za Natalię!

 • "Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat?"

  6 marca 2015r w ZSP w Bałtowie Samorząd Uczniowski, pod kierunkiem pań : Z. Kacały i A. Biesiady -Gruszczyńskiej i J. Kogut, przygotował program artystyczny dedykowany żeńskiej części globu ziemskiego z okazji Dnia Kobiet. Profesor Gryzipiórek, wraz ze swą asystentką Józefą Kajet, dokonali prezentacji różnych typów przedstawicielek płci pięknej. Mężczyzna  i kobieta odmiennie postrzegają rzeczywistość, o czym przekonała się publiczność, oglądając scenki z życia „małżeńskiego" w przygotowanych inscenizacjach. Najpierw na scenie pojawili się Adam i Ewa, następnie publiczność śledziła perypetie Pana Piotra i jego "żony modnej". Na koniec rozbawiła wszystkich kłótnia Halinki i jej męża - „biznesmana” - Romana. Salwami śmiechu publiczność przyjęła występ znanej z kabaretu „Paranienormalni” – Mariolki, w postać której wcielił się uczeń klasy IIIa. Sporą dawkę emocji dostarczyły także występy taneczne naszych cheerleaderek przygotowanych pod czujnym okiem pań: I. Gałaczyńskiej i A. Kądzieli -Płazy. Wszyscy świetnie się bawili przy takich przebojach jak: „To nie ja byłam Ewą", „Damą być", „Szukaj mnie", „Co z nami będzie?", czy „Być kobietą" w wykonaniu utalentowanych uczennic naszej szkoły, przygotowanych pod kierunkiem p. E. Klepacz. Program artystyczny zakończył się serdecznymi życzeniami dla wszystkich kobiet.

page:

News

Contact

 • Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie
  Bałtów 43
  27-423 Bałtów
 • +48 41 264-10-13

Photogallery